/**/ SRISUCHAT | อบรมพนักงาน

อบรมพนักงาน

อบรมพนักงาน

12:01 08 April in Uncategorized, อบรม

 

20151117_094001

       บริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง จำกัด ได้มีการจัดอบรมพนักงานขับรถฟอล์คลิฟท์  ในหัวข้อการขับขี่ฟอล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  และความปลอดภัยของพนักงาน