/**/ SRISUCHAT | อบรมประจำปี 2016

อบรมประจำปี 2016

อบรมประจำปี 2016

11:57 03 September in อบรม

                   ในปี 2559 ได้มีการจัดอบรมประจำปี  ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  ให้แก่พนักงานแต่ละฝ่าย  เพื่อเป็นการทบทวนอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และร่วมกันเสนอปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน  เพื่อหาแนวทางแก้ไข  และป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

20160331_15505563435     63434

 

  20160411_110638 20160411_110631 20160411_110619

20160411_112147