/**/ SRISUCHAT | ตารางการเดินรถ

การจัดส่งสินค้าของ บริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง จำกัด

       จากต้นทางสำนักงานใหญ่กรุงเทพ ฯ ไปยัง 14 จังหวัดในภาคใต้ โดยมีสาขา (Hub) ดังนี้
      1. สาขาชุมพร (ชุมพร-ระนอง)
      2. สาขาภูเก็ต (ภูเก็ต-พังงา)
      3. สาขาสุราษฎร์ธานี (สุราษฯ-กระบี่-เกาะสมุย)
      4. สาขาตรัง (ตรัง-อ.ทุ่งสง นครศรี ฯ)
      5. สาขานครศรีธรรมราช (นครศรีฯ)
      6. สาขาสงขลา (สงขลา-พัทลุง-สตูล)
      7. สาขายะลา (ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส)
      โดยรถจะวิ่งตรงเข้าแต่ละสาขา (Direct)  การันตีความปลอดภัย  ไม่มีการเปิดผ้าใบระหว่างทาง  ทางขนส่งจะวางแผน  และจัดรถให้เพียงพอต่อปริมาณสินค้า  เพื่อให้สินค้าของลูกค้าได้ออกจากสำนักงานใหญ่กรุงเทพ ฯ ทุกวัน  เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง  โดยสินค้าจะถึงมือผู้รับประมาณ 2-3 วัน  (ยกเว้นต่างอำเภอ และ 3 จังหวัดชายแดน)
       –  รถด่วน                   ออกจากกทม.เวลา  15.00 น.
       –  รถธรรมดา             ออกจากกทม.เวลา  17.00  น.
       –  ยกเว้นสาขายะลา  ออกทุกวันพุธ, เสาร์
       รถจะถึงสาขาเวลาประมาณ  8.00 น.ของวันถัดไป  สาขาดำเนินการคัดแยก  และจัดส่งสินค้า  หรือลูกค้าสามารถติดต่อรับสินค้าเองได้ที่ขนส่ง

day_flow

hub_map_v3